kuroitsuki15:

getsuga...TENSHO!!!

(Source: getsuga, via chernayavdovx)

(Source: , via mycomicbook)

(Source: getsuga, via r0llcake)

(via mycomicbook)

(Source: getsuga, via r0llcake)

(Source: getsuga, via mycomicbook)

(via r0llcake)

(Source: , via stayyounguntilyoudie)

mycomicbook:

Bleach Episode 301

xhitoman:

Ichigo Bankai

(via whyanimeandmanga)

mycomicbook:

Getsuga… Tensho!

(via sutekihotaru)

mycomicbook:

Ichigo: “Here goes!”

(via sutekihotaru)

(Source: nsfw-stunts)

(Source: silver91rich)